Activity Detail

School Activity : Dance COmpitition


02-Oct-2019 Angel High School Hazaribag

Class - III 1st – Chahat Jain (III - A) 1st – Sanaya Sharma (III - D) 2nd – Asvika Singhania (III- A) 2nd – Naivaidya Anand (III - E) 3rd – Amit Shankar (III - A) 3rd – Anay Agarwal (III - D) Cons. – Ansh Agarwal (III - B)